Pajęczno: Promocja zawodu policjanta w Powiatowym Urzędzie Pracy

270
Fot. http://www.pajeczno.policja.gov.pl/epj/informacje/41200,Promocja-zawodu-Policjanta-w-Powiatowym-Urzedzie-Pracy-w-Pajecznie.html

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie przeprowadzili spotkanie promujące zawód policjanta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie.
26 września 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie odbyło się spotkanie  mające na celu promocję zawodu policjanta wśród osób bezrobotnych. Spotkanie poprowadził z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie insp. Artur Wnuk, który omówił dokładnie proces rekrutacji kandydatów, struktury organizacyjne poszczególnych wydziałów oraz charakter pracy policjanta. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się co Policja oferuje przyszłym funkcjonariuszom oraz jak wygląda ścieżka kariery zawodowej policjanta.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: