Ważne informacje dotyczące wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w okolicy granic województwa łódzkiego

147
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

W związku ze stwierdzonymi w ostatnim czasie przypadkami wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) blisko granicy województwa łódzkiego Powiatowy Inspektorat Weterynarii informuje, iż należy zachować szczególne środki ostrożności i przestrzegać zasad bioasekuracji, które redukują ryzyko wystąpienia choroby i dalszych tego konsekwencji.
Rezerwuarem wirusa pozostają chore i pozostawione w środowisku padłe dziki, jednakże przeniesienie choroby do stada świń w większości stwierdzonych ognisk wynika z zaniedbań ludzi. Kontakt dzików ze świniami w normalnych warunkach produkcji nie występuje, a wprowadzenie wirusa do stada świń musi odbywać się za pośrednictwem człowieka.
Konsekwencje wykraczają daleko poza zakażone gospodarstwo. Wprowadzenie rygorów związanych ze zwalczaniem choroby obejmuje likwidację ogniska oraz badania wszystkich stad świń w promieniu 10 km.

Każde podejrzenia ASF należy natychmiast zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii. Po pobraniu próbek przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej padłe dziki muszą być utylizowane i usuwane ze środowiska. Za padłe lub zabite świnie w wyniku zwalczania ASF przysługuje pełne odszkodowanie z budżetu państwa.
Wszelkie pytania prosimy kierować do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Wielunia, ul. Kolejowa 63, 98-300 Wieluń, tel: 43 843 36 49.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: