Mikrogranty Łódzkie na plus 2019 – spotkanie informacyjne

83

Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Centrum OPUS zapraszają do wzięcia udziału w nowym konkursie grantowym p.n. Mikrogranty Łódzkie na plus 2019.

  • Celem głównym programu Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 jest zwiększenie liczby inicjatyw podejmowanych przez mieszkanki i mieszkańców województwa łódzkiego oraz lokalne organizacje pozarządowe w formie projektów. Projekty powinny obejmować działania wspierające realizację inicjatyw obywatelskich mieszkańców województwa łódzkiego m.in.:
    mała infrastruktura (np. ławka, trawnik, nasadzenia zieleni) służąca lokalnej społeczności za zgodą właściciela terenu ogólnodostępne dla mieszkańców województwa,
  • projekty kulturalnych (np. koncerty, wystawy, wydarzenia okolicznościowe) na rzecz i z udziałem mieszkańców województwa,
  • projekty edukacyjne (np. kursy, warsztaty, szkolenia) na rzecz i z udziałem mieszkańców województwa projekty ekologiczne (np. konferencje, szkolenia, zajęcia edukacyjne)
  • projekty sportowe (np. turnieje, udział w wydarzeniach sportowych, aktywność sportowa z udziałem mieszkańców województwa łódzkiego).

Ideą mikrograntów jest włączenie mieszkańców na każdym etapie planowania i realizacji projektów, nie tylko jako odbiorców działań ale głównie jako inicjatorów.
Projekty będzie można realizować w okresie: 1 listopada – 8 grudnia 2019.

PODMIOTY UPRAWNIONE

  • Podmioty, które mogą wziąć udział w konkursie to:
    lokalne organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie województwa łódzkiego lub na rzecz jego mieszkańców,
  • grupy nieformalne lub samopomocowe (min. 3 osoby pełnoletnie) działające na terenie województwa łódzkiego lub na rzecz jego mieszkańców, przy czym grupy te mogą stanowić maksymalnie 25% wszystkich podmiotów wspartych w trakcie realizacji zadania.

Grupa będzie mogła otrzymać wsparcie składając wniosek za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. Patrona. Zadaniem Patrona jest udzielenie formalnej osobowości dla projektów grup nieformalnych mieszkańców.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: pajeczno.pl/mikrogranty-w-lodzkiem-spotkanie-informacyjne/

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: