Strzelce Wielkie: Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

79
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Urząd Gminy w Strzelcach Wielkich informuje, iż w związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od 6 września 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 84 8265 1011 2002 1300 0013 0016. Przypomina się o konieczności zmiany numeru rachunku w zleceniach stałych, założonych na kontach bankowych.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: