Przegląd instalacji solarnych w Rząśni

127
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Zgodnie z zapisami umowy zawartej między Gminą Rząśnia, a firmą ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. K. ul. Jagiełły 60, 42 – 202 Częstochowa, Wykonawca rozpocznie realizację przeglądów serwisowych instalacji solarnych zamontowanych 2018 roku w ramach projektu pn. „Słoneczne Dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka”.

Przeglądy serwisowe będą wykonywane przez Firmę: ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. K. ul. Jagiełły 60, 42 – 202 Częstochowa i realizowane będą w okresie od 2 września 2019 r. Przegląd serwisowy jest całkowicie bezpłatny.

Termin przeglądu serwisowego będzie uzgodniony z Państwem telefonicznie lub osobiście. Jednocześnie informuję, że każdy przychodzący do Państwa pracownik musi posiadać przy sobie imienny identyfikator z pieczątką firmy lub Urzędu Gminy. W przypadku wątpliwości, tożsamość pracownika można potwierdzić telefonując do Urzędu Gminy w Rząśni.

Po zakończeniu przeglądu serwisowego otrzymają Państwo do podpisu protokół stwierdzający sprawność instalacji.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: