Uczysz się i masz rentę rodzinną, powiadom ZUS o kontynuowaniu nauki

84
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Uczniowie i studenci, którzy otrzymują z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę rodzinną
muszą powiadomić ZUS o kontynuowaniu lub zaprzestaniu nauki. Przeczytaj, co i kiedy
trzeba zrobić, żeby nie stracić prawa do renty, albo nie zwracać nadpłaconego
świadczenia.
Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia. Jeśli jednak
dziecko nadal się kształci, dostanie rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do 25
roku życia. Chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas
świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego.

Renta wypłacana jest przez rok szkolny i okres wakacji. Zaraz po wakacjach, bądź jeszcze w trakcie ich trwania, uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz z zaświadczeniem o
kontynuowaniu nauki. Zaświadczenia takie wydaje placówka, w której dziecko się uczy.
Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć
w ZUS-ie najpóźniej we wrześniu. Natomiast studenci mają czas do końca października.
Zatem, aby renta wypłacana była bez przerwy, należy pamiętać, by najpóźniej w ciągu
miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u  wniosek wraz z zaświadczeniem o
kontynuowaniu nauki.

Podobnie, jeśli uprawniony do renty uczeń/student przestanie się uczyć, musi niezwłocznie
zawiadomić o tym ZUS, który wstrzyma wypłatę świadczenia. Jeśli nie zawiadomimy ZUS-u
o okolicznościach powodujących zmniejszenie, zawieszenie lub utratę prawa do renty i
Zakład nadal będzie wypłacał nam niezmienioną kwotę, będziemy musieli zwrócić
nienależnie wypłacane nam świadczenia z odsetkami.

Jeżeli pobieramy rentę rodzinną musimy zawiadamiać ZUS między innymi o:

  • o podjęciu zatrudnienia oraz o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku
    kalendarzowym – w terminie do końca lutego kolejnego roku,
  • zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego,
  • pobieraniu renty z innego tytułu – przyznanej przez inny organ rentowy, bądź renty
    socjalnej,
  • zaprzestaniu uczęszczania do szkoły przez osobę, która skończyła już 16 lat.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
woj. łódzkiego

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: