IX sesja Rady Gminy Rząśnia – harmonogram

112
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

19 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8:30 w sali konferencyjnej (pokój nr 15) Urzędu Gminy w Rząśni odbędzie się IX nadzwyczajna sesja VIII kadencji Rady Gminy.
Porządek obrad:

  • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Odczytanie porządku obrad.
  • Informacja na temat protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2019-2026.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Rząśnia na rok 2019.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Powiatu Pajęczańskiego.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działanie Wójta Gminy Rząśnia.
  • Zakończenie posiedzenia.
Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: