Strzelce Wielkie: Rusza nabór wniosków o stypendium szkolne na rok 2019/2020

112
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Stypendium szkolne przysługuje uczniom/wychowankom zamieszkującym na terenie gminy Strzelce Wielkie. Stypendium może otrzymać każdy z uczniów znajdujący się w ciężkiej sytuacji materialnej, która wynika z niskich dochodów przypadających na osobę w danej rodzinie związanych m.in. z:

  • bezrobociem,
  • niepełnosprawnością,
  • ciężką lub długotrwałą chorobą,
  • wielodzietnością,
  • alkoholizmem,
  • narkomanią,
  • w przypadku gdy rodzina jest niepełna,
  • wystąpieniem w rodzinie zdarzenia losowego,
  • brakiem umiejętności opiekuńczo – wychowawczych.

Więcej informacji dotyczących zasad przyznawania stypendium znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich.

 

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: