Dofinansowanie do wapnowania gleb

285
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Rozpoczęła się realizacja programu pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” przyjętego przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Program realizowany będzie w latach 2019–2023.

Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R). Dotacje udzielane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z wykorzystaniem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ubiegać się o pomoc mogą posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach realizacji tego programu ogłosił nabór wniosków.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są na stronie WFOŚiGW w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl/aktualnosci,10,1.html lub pod bezpośrednim linkiem: http://www.wfosigw.lodz.pl/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-zadan-w-ramach—ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie,49,2277.html

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:
– opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO,
– faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące,
– wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie,

należy składać w terminie od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r. w Sekretariacie Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Łodzi, ul. Zbocze 16a, 92-003 Łódź.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WFOŚiGW w Łodzi, ul. Dubois 118, 93-465 Łódź tel. 42 663 – 41 – 03, 42 663 – 41 – 04.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: