Podjęto decyzję o utworzeniu dwóch klas ogólnokształcących w Zespole Szkół w Działoszynie

936

Dzięki działaniom Przewodniczącej Komisji Edukacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Annie Tkaczyńskiej oraz Poseł Beacie Mateusiak – Pielucha, w Zespole Szkół w Działoszynie zostaną utworzone dwa oddziały ogólnokształcących klas pierwszych.

Z uwagi na aspekt ekonomiczny Zarząd długo wahał się nad decyzją, jednak ze względu na dobro młodzieży, które okazało się być priorytetem w działaniach Zarządu, zdecydowano o utworzeniu dodatkowych oddziałów.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: