Informacja dotycząca polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020

165
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033) podaje się do publicznej wiadomości informację:

  •  o organizowanych przez Koło Łowiecka „SŁONKA” w Łodzi, planowanych polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020, na terenie obwodu łowieckiego nr 289 (część Wistki, część Skąpej, Antonina, część Strzelec Wielkich),
  • o organizowanych przez Koło Łowieckie „ORZEŁ” w Częstochowie, planowanych polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020, na terenie obwodu łowieckiego nr 305 (teren na południe od drogi powiatowej Pajęczno-Radomsko).

Obwieszczenia dotyczące polowań zostały podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich, ul. Częstochowska 14
  • na stronie internetowej www.strzelce-wielkie.pl

 

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: