Pajęczno: Konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

119
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm..) Burmistrz Pajęczna ogłasza : otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji w 2019 roku – „SPOTKANIA Z MUZYKĄ – przygotowanie i wykonanie 3 koncertów instrumentalno – wokalnych z repertuaru muzyki poważnej w wykonaniu dzieci i młodzieży na terenie gminy i miasta Pajęczno”.

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania lub powierzenia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2019 r. – 13.000 zł, termin realizacji wrzesień – grudzień 2019 r. W roku 2018 dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji nie przyznano.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie internetowej: pajeczno.pl/otwarty-konkurs-ofert-spotkania-z-muzyka/

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: