Siemkowice: Informacja dotycząca korzystania z kanalizacji sanitarnej

236
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

W związku z występującymi w ostatnich tygodniach incydentami nieprawidłowego użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemkowice, władze urzędu gminy zwracają się z apelem do mieszkańców o właściwe i rozsądne korzystanie z sieci i przyłączy kanalizacyjnych. Przypominają, że kanalizacja sanitarna służy do odprowadzania wyłącznie ścieków bytowych z gospodarstw domowych (są to ścieki związane są bezpośrednio z życiem człowieka i zawierają odpływy m.in. z kuchni, łazienki, pralni i nie może być traktowana jako śmietnik na odpady.

Władze apelują aby nie wrzucali do kanalizacji:

  • odpadów stałych: piasku, żwiru, kamieni, popiołu , gruzu, szkła, skóry, tekstyliów (rajstopy, bielizny osobistej, szmat), końcówek mopów, puszek, opakowań jednorazowych, itp.
  • pozostałości po kosmetykach np. patyczków higienicznych, wacików, podpasek, zużytych chusteczek kosmetycznych nawilżanych, pampersów, toreb foliowych, ręczników papierowych, gąbek do mycia, golarek;
  • elementów zabawek, zakrętek, kapsli, piór, długopisów itp.
  • odpadów kuchennych (organicznych) takich jak np. kości, wnętrzności zwierzęce, obierki, owoce, warzywa, resztek jedzenia, tłuszczy i olejów itd.

Ponadto zabrania się wprowadzania do kanalizacji sanitarnej:

  • wód deszczowych oraz innych wód i ścieków pochodzenia produkcyjnego,
    ścieków gospodarczych tzn. gnojowicy, odcieków z kiszonek, odcieków z przetwórstwa oraz innych ścieków produkcyjnych,
  • odpadów płynnych nie mieszających się z wodą lakierów, sztucznych żywic, mieszanin cementowych, substancji żrących, , substancji łatwopalnych i wybuchowych, substancji ropopochodnych (benzyn, olejów, itp.),

Wymienione wyżej odpady należy umieszczać w odpowiednich koszach na śmieci.

Mieszkańcy, którzy wrzucają odpady do kanalizacji narażają Gminę na dodatkowe koszty utrzymania kanalizacji poprzez konieczność angażowania specjalistycznego sprzętu do jej oczyszczenia. Odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej powodują zapychanie się kanalizacji i przepompowni a w konsekwencji uszkadzają pompy tłoczące ścieki do oczyszczalni np. wrzucona podpaska lub szmata wplątana w pompę przepompowni sprawia, że pompa ulega uszkodzeniu, a działanie urządzenia zostaje zatrzymane. Usunięcie awarii powoduje zwiększenie kosztów utrzymania kanalizacji co będzie się przekładać na wzrost ceny (taryfy) za odprowadzenie ścieków.

W przypadku powtarzających się awarii, Urząd Gminy będzie przeprowadzał kontrolę przyłączy i studni kanalizacyjnych na wszystkich posesjach. Nieprzestrzeganie zasad właściwego korzystania z sieci kanalizacyjnej spowoduje wymierzenie kary grzywny zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2015 r., poz. 139).

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: