Informacja dotycząca usuwania azbestu na terenie gminy Rząśnia

135
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Rząśnia” zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania to 60.899,10 zł. netto z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wynosi 51.384,00 zł. W ramach realizacji projektu zostało zebranych i unieszkodliwionych 212 192 Mg odpadów zawierających azbest tj. płyt azbestowo- cementowych z 71 posesji z terenu Gminy Rząśnia.

Więcej informacji dotyczących zadania znajdziecie Państwo na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi: www.zainwestujwekologie.pl

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: