Gmina Sulmierzyce: Rozpoczęcie przeglądów rocznych kolektorów słonecznych

328
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Według informacji podanych przez Urząd Gminy w Sulmierzycach wynika, że rozpoczęły się przeglądy roczne instalacji kolektorów słonecznych.

Obowiązkiem mieszkańca/właściciela jest umożliwienie przedstawicielowi wykonawcy wstępu na posesję oraz po sprawdzeniu działania instalacji podpisanie protokołu z przeprowadzonego serwisu. Prosimy o zapoznanie się z treścią podpisywanego protokołu.

Przeglądy będą przeprowadzane przez przedstawicieli Wykonawcy Pana Artura Bareła, Marka Rorata oraz Arkadiusza Marczaka posiadających stosowne upoważnienie, udzielone przez Gminę Sulmierzyce, do wykonywania powyższych czynności. Na żądanie właściciela posesji przedstawiciel Wykonawcy winien okazać przedmiotowe upoważnienie wraz z dowodem osobistym.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: