Projekt mający na celu zwiększenie zatrudnienia wśród niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych i studentów

67
Fot. Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 • Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 • Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 • Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 • Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
 • Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
 • Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
  Autoprezentacja
  Organizacja czasu pracy
  Cele, reguły, konsekwencje
  Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
  Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
 • Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym – dla wybranych uczestników
 • Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
  Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
 • Wsparcie opiekunów stażowych.

Więcej szczegółów dotyczących szkolenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.dzialoszyn.pl/news,767,projekt-z-mysla-o-osobach-niepelnosprawnych.html?fbclid=IwAR1aPt58wOM8JD4_6TGe-7HISiUBNFsl6h8MmGgvzdW9n7rI64xua7BTvMo

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: