Kiełczygłów: Informacja dotycząca składania wniosków o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego

125
Fot. Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Jak informuje Urząd Gminy w Kiełczygłowie, w związku z przystąpieniem do prac planistycznych zmierzających do zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów, oraz miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego, mieszkańcy zainteresowani zmianą sposobu zagospodarowania i wykorzystania terenu mogą zgłaszać do Urzędu Gminy wnioski w przedmiotowej sprawie.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie w pokoju nr 12 do 9 września 2019 roku. Dodatkowe informację oraz stosowany wzór wniosku można uzyskać w pokoju nr 11, bądź na stronie internetowej gminy Kiełczygłów.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: