Ruszyła akcja „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

215
Fot. Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Rozpoczęła się realizacja programu pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” przyjętego przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Planuje się regeneracje gleb na powierzchni co najmniej 250 tys. ha.

Program realizowany będzie w latach 2019–2023.

Dotacje udzielane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z wykorzystaniem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach realizacji tego programu ogłosił nabór wniosków.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są na stronie: www.wfosigw.lodz.pl/aktualnosci,10,1.html

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:
– opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO,
– faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące,
– wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie
należy składać w terminie od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r. do Sekretariatu: Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Łodzi, ul. Zbocze 16a, 92-003 Łódź.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WFOŚiGW w Łodzi, ul. Dubois 118, 93-465 Łódź tel. 42 663 – 41 – 03, 42 663 – 41 – 04.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: