Trwa budowa dogi pieszo – rowerowej na odcinku Działoszyn – Trębaczew

758
Fot. Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn – Trębaczew oraz zbiorników odparowujących jest kolejną inwestycją mającą na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn. Prace budowlane realizowane są zgodnie z dokumentacja projektową, sporządzoną przez firmę TWZI z Częstochowy. Wykonawcą inwestycji jest firma DORBUD z Drobnic. W dniu 11.10.2018 r. podpisano umowę na wykonawstwo. Wartość zawartego kontraktu wynosiła 3.000.000,00 zł. Roboty budowlane rozpoczęto od przygotowania terenu pod budowę inwestycji. Wycięto 34 drzewa. Zakres prac obejmuje wykonanie ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej, budowę kanału technologicznego, budowę odwodnienia wraz ze zbiornikami odparowującymi. Opracowano dokumentację techniczną oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo – rowerowego. Wyłoniono w przetargu wykonawcę oświetlenia. W dniu 06.02.2019 r. podpisano umowę z firmą PHU ENERVOLT s.c. z/s w Zawadach. Koszt budowy oświetlenia to 196.800,00 zł. Zakres prac związanych z oświetleniem ścieżki obejmuje budowę odcinka linii kablowej oświetleniowej, słupów oświetleniowych i montażu lamp oświetleniowych na słupach.

Zakończenie budowy przewidziano na końca lipca 2019 roku.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: