Ruszył nabór wniosków o szacowanie zakresu i wysokości szkód powstałych w uprawach rolnych w związku z suszą

231
Fot. Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

W związku z wystąpieniem suszy rolniczej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, od dnia 3 lipca 2019 r. rusza nabór wniosków o szacowanie zakresu i wysokości szkód powstałych w uprawach rolnych. Druki wniosków są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn oraz na stronie internetowej www.dzialoszyn.pl , jak również u sołtysów wsi.

Warunkiem niezbędnym do przystąpienia przez komisję do szacowania strat spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym jest złożenie przez rolnika kompletnego wniosku, w którym należy wskazać wszystkie uprawy – nawet te, w których nie wystąpiły szkody (należy wpisać stopień szkód równy 0). Powierzchnia upraw podanych we wniosku musi być zgodna z powierzchnią, która została zadeklarowana we wniosku o dopłaty obszarowe, złożone w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W celu weryfikacji należy dołączyć wydruk wniosku o przyznanie płatności na rok 2019, złożony w ARiMr. Wniosek należy złożyć przed zbiorem upraw.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: