Wszystkie druki podatkowe składane w przypadku nabycia, zbycia lub zmiany sposobu użytkowania nieruchomości od 01.07.2019 r. uległy zmianie

93
Fot. Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Od1 lipca 2019 r. zmianie ulegają wszystkie druki podatkowe składane przez podatników w przypadku nabycia, zbycia lub zmiany sposobu użytkowania nieruchomości. Dotychczas obowiązujące: Informacja o nieruchomościach, Deklaracja na podatek od nieruchomości, Informacja o gruntach, Deklaracja na podatek rolny, Informacja o lasach, Deklaracja na podatek leśny, zostają zastąpione ustawowymi jednolitymi wzorami, które obowiązywać będą w każdej gminie.

Nowe druki dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.dzialoszyn.pl, w zakładce Podatki, opłaty → od nieruchomości, rolny, leśny (ważne od 01.07.2019).

Powyższe przepisy obowiązują podatników, dla których obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał przed tym terminem, albo podatnik dokonuje korekty uprzednio złożonej Informacji lub Deklaracji, nadal obowiązują dotychczasowe druki wynikające z Uchwał Rady Miejskiej w Działoszynie.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: