Strzelce Wielkie: Od 1 lipca rusza nabór wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

94
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Podobnie jak w latach poprzednich wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 dotyczące świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca danego roku. Aby beneficjent nie stracił prawa do żadnego świadczenia wnioski te należy złożyć najpóźniej: na zasiłki rodzinne do 30 listopada 2019 roku, na świadczenie z funduszu alimentacyjnego do 31 października 2019 roku. Kryterium dochodowe do zasiłków rodzinnych nie ulega zmianie i wynosi 674 zł na osobę w rodzinie oraz 764 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Kryterium dochodowe do świadczeń z funduszu alimentacyjnego natomiast od 1 października 2019 roku ulega podwyższeniu do kwoty 800,00 zł na osobę w rodzinie (obecnie: 725,00 zł).

Wnioski w wersji papierowej przyjmowane będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, budynek Urzędu Gminy pokój Nr 15 w godzinach pracy Urzędu Gminy Strzelce Wielkie.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: