Gmina Rząśnia: Dofinansowanie do zabiegu kastracji/sterylizacji psów i kotów

85
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Gmina Rząśnia w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnia w 2019 r.” przystępuje do realizacji zadania związanego z ograniczeniem populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych stanowiących własność mieszkańców Gminy Rząśnia.

W celu zapobieganiu bezdomności zwierząt Gmina Rząśnia udziela dofinasowania na pokrycie kosztów dobrowolnej sterylizacji lub kastracji psów i kotów stanowiących własność mieszkańców Gminy Rząśnia. Właściciel zwierzęcia musi dokonać zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Rząśni, pok. nr 1 (składając wniosek o dofinansowanie zabiegu weterynaryjnego). Gmina Rząśnia ma podpisaną umowę na wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji z dwoma gabinetami weterynaryjnymi, tj.:

  • Gabinet Weterynaryjny – lek. wet. Bogdan Włodarczyk z/s ul. 1 Maja 18, 98-332 Rząśnia,
  • Przychodnia Weterynaryjna „FELIS” lek. wet. Agnieszka Hałaczkiewicz – Czernicka z/s ul. Kościuszki 83, 98-330 Pajęczno.

Wyboru gabinetu dokonuje właściciel zwierzęcia. Gmina Rząśnia pisemnie poinformuje właściciela zwierzęcia o przyznanym dofinansowaniu do zabiegu. Właściciel zwierzęcia indywidualnie umówi się z lekarzem weterynarii na zabieg i pozostaje zobowiązany zapłacić lekarzowi weterynarii 20% kosztów zabiegu. Pozostałe 80% kosztów sterylizacji lub kastracji pokrywa Gmina Rząśnia. Mieszkaniec może uzyskać dofinansowanie zabiegów maksymalnie na 1 zwierzę. W przypadku psa właściciel składając wniosek o uzyskanie dofinansowania na zabieg kastracji lub sterylizacji musi przedstawić książeczkę zdrowia zwierzęcia z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie. Koszty leczenia pooperacyjnego, jeżeli takie wystąpią pokrywa Właściciel zwierzęcia. W związku z ograniczonymi środkami budżetowymi, o zakwalifikowaniu do wykonania zabiegu w danym roku decydować będzie kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania środków finansowych na dany rok.

Wniosek o dofinansowanie zabiegu weterynaryjnego dostępny TUTAJ

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: