Pajęczno: Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2019 roku

305
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Gmina Pajęczno otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pajęczno w roku 2019” do kwoty 7 179,00zł.
Inwestycja swoim zakresem obejmuje przygotowanie do transportu – zapakowanie i oznakowanie odpadu, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: