Gmina Działoszyn: Zbiórka odpadów wielkogabarytowyh

601
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Od 1 do 12 lipca 2019 r. na terenie miasta i gminy Działoszyn zostanie zorganizowana objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Osoby, które posiadają zbędne przedmioty powinny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym poniżej.

Rodzaj odpadów, które będą odbierane:

Zużyty sprzed RTV, AGD,
zużyte małe opony (do 1250 mm),
złom metalowy,
dywany, wykładziny,
zużyte meble i elementy stolarki,
odpady zielone (gałęzie, listwy drewniane itp.),
baterie i akumulatory.
Osoby oddające niepotrzebne sprzęt proszone są o jego wyraźne oznaczenie np. poprzez podpisanie pudełek, bądź przyczepienie kartek z opisem.

Rodzaj odpadów, które nie będą odbierane:

Gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegły,
odzież,
szkło luzem,
opakowania po farbach i lakierach,
odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,
odpady zawierające azbest,
popiół,
odpady związane z działalnością gospodarczą w tym opony większe niż 1250 mm.

Fot. https://www.dzialoszyn.pl/news,743,zbiorka-odpadow-wielkogabarytowych.html
Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: