Gmina Sulmierzyce: Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności

204
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji przedsięwzięcia związanego z wymianą źródeł ciepła.

Dotacja jest skierowana w pierwszej kolejności dla 34 Właścicieli nieruchomości, którzy zapisali się na listę rezerwową, deklarując tym samym chęć skorzystania z dotacji dotyczącej wymiany istniejących źródeł ciepła.

Wysokość dotacji dla Wnioskodawcy na realizację przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:
1) w przypadku kotła gazowego – 95 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 19.000,00 zł brutto;
2) w przypadku kotła olejowego – 95 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 17.000,00 zł brutto;
3) w przypadku kotła na biomasę (pellet i inne) – 95 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 19.000,00 zł brutto;

Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie będzie można składać od 21 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach pok. nr 16, nr 18 i nr 20 w godzinach pracy Urzędu do dnia 27 czerwca 2019 r.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sulmierzycach: sulmierzyce.info/ekologiczne-cieplo-w-gminie-sulmierzyce-wymiana-zrodel-ciepla-w-budynkach-mieszkalnych-lub-budynkach-wykorzystywanych-do-prowadzenia-dzialalnosci-statutowej-lub-gospodarczej-na-terenie-gmi/?fbclid=IwAR09fbsaYUg9HCGmllwNpzrsOy0_T0peIV96mzCPvS-g5toLS8KQTVFW6bA

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: