Gmina Kiełczygłów: Program „Ciepły posiłek w szkole i w domu”, czyli dofinansowanie posiłków dla dzieci i seniorów

124
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Gminie Kiełczygłów udało się pozyskać dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w formie dotacji, przeznaczonej na wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Dotacji udzielono dla 39 projektów o łącznej kwocie ok 2 400 000,00 zł.

Wśród projektów, które otrzymały dotację znalazł się projekt z Gminy Kiełczygłów:
– Projekt o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wkład własny Gminy: 10 592,70zł. Wysokość dotacji: 38 370,78zł. Wartość całości projektu: 48 963,48zł.

Wkład własny na realizację projektu, pochodzi ze środków własnych gminy. Powyższy projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Chorzewie.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: