Gmina Rząśnia po raz czwarty pozyskała dofinansowanie przeznaczone na realizację zadań gminy w zakresie małych projektów lokalnych

91

Gmina Rząśnia po raz czwarty pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Dotacji udzielono dla 410 projektów o łącznej kwocie 3 978 328,00 zł.

Wśród projektów, które otrzymały dotację znalazły się trzy z Gminy Rząśnia:
– Sołectwo Rząśnia. Projekt pod nazwą: “Mała i Duża Ojczyzna przez Stulecia”. Wkład własny Gminy: 9 080 zł. Wysokość dotacji: 9 080 zł. Wartość całości projektu: 18 160 zł.
– Sołectwo Zielęcin. Projekt pod nazwą: ,”Wspólnota jednoczy”. Wkład własny Gminy: 9 200 zł. Wysokość dotacji: 9 000 zł. Wartość całości projektu: 18 200 zł.
– Sołectwo Biała. Projekt pod nazwą: “Biała w altanie na zawołanie”. Wkład własny Gminy: 10 000 zł. Wysokość dotacji: 10 000,00 zł. Wartość całości projektu: 20 000 zł.

W ramach przyznanej pomocy finansowej, gminy wiejskie województwa łódzkiego mogą sfinansować w całości lub uzupełnić wkład własny do projektów zgłaszanych im przez sołectwa, a dotyczących realizacji zadań własnych gminy.

Każda gmina w województwie łódzkim mogła zgłosić do dofinansowania nie więcej niż trzy sołectwa. Maksymalna dotacja jaką mogło otrzymać jedno sołectwo to 10.000,00 zł.

Wkład własny na realizacje poszczególnych projektów, pochodzi ze środków gminy.

Wszystkie projekty będą realizowane w okresie od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r.

Realizacja projektów umożliwi mieszkańcom. Program ma na celu wsparcie najmniejszych miejscowości w realizacji potrzeb, które ich mieszkańcy sami uważają za najważniejsze. Udzielanie pomocy polega również na wspieraniu i promowaniu inicjatyw społeczności lokalnej, pobudzaniu aktywności mieszkańców oraz budowaniu świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej. Już samo wybieranie projektów do realizacji wymaga od mieszkańców wspólnego działania, ponieważ wybór projektów następuje na zebraniu sołeckim.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: