Wybory do Izb Rolniczych

109
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, w związku z Uchwałą Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, ogłasza nabór kandydatów do Komisji Okręgowej.

Komisja wykonuje zadania i czynności określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych i w Uchwale nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Zapraszamy chętnych do zgłaszania własnych kandydatur na członka Komisji Okręgowej, której zadaniem jest przeprowadzenie wyborów do rad powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

W skład Komisji Okręgowej może wejść osoba będąca płatnikiem podatku rolnego w województwie łódzkim.

W skład Komisji Okręgowej nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do izb rolniczych.

Więcej informacji dotyczących wyborów, oraz niezbędne dokumenty, znajdziecie Państwo tutaj: www.rzasnia.eobip.pl/bip_rzasnia/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=212&layout=1&page=0

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: