Ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków

168
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Wójt Gminy Rząśnia na podstawie Uchwały Nr XLIV/288/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 27 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018r. poz. 4006) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków zmienionej uchwałą nr XLVIII/316/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 16 listopada 2018 r, ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dofinansowanie udzielane jest w następującej wysokości:

  • dla przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu jednego budynku mieszkalnego do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków dofinasowanie wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 14 000,00 złotych.
  • dla przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie będzie wynosić do 7 000,00 złotych w przeliczeniu na jeden budynek mieszkalny, jednak nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Więcej informacji dotyczących dofinansowania znajdziecie Państwo na stronie internetowej gminy Rząśnia:rzasnia.pl/dotacje-na-przydomowe-oczyszczalnie-sciekow-2019/

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: