UWAGA! od 20 maja do 3 czerwca obowiązuje zakaz wstępu do lasu z powodu zabiegu chemicznego zwalczania szkodliwych owadów

911
Fot. https://www.facebook.com/nadlesnictwowielun/photos/pcb.2317738751834187/2317734741834588/?type=3&theater

W dniach od 20 maja do 3 czerwca obowiązuje ZAKAZ wstępu do lasu na wyznaczonym obszarze, szczególnie lasy w Krzeczowie (mapka poniżej) z powodu zabiegu chemicznego zwalczania szkodliwych owadów. Oddziały zaznaczone na załączonej mapie obwódką i położonych w zasięgu terytorialnym gmin: Wierzchlas, Działoszyn – ob. wiejski. Powierzchnia zabiegu wynosi: 900ha.

W związku z powyższym podczas wykonywania zabiegu i w ciągu 24 godzin po jego zakończeniu, w strefie zagrożonej (teren bezpośrednio objęty opryskiem oraz pas w odległości 500 m od jego granic) należy zachować środki ostrożności tj. nie przebywać (lub niezwłocznie się wycofać z zagrożonego terenu) oraz nie pozostawiać na pastwiskach i wybiegach bydła i innych zwierząt gospodarskich (chodzi zarówno o uniknięcie ryzyka skażenia chemicznego jak też wystraszenia zwierząt gospodarskich przez nisko latający samolot). Przez okres 14 dni od wykonania zabiegu należy powstrzymać się od zbioru runa leśnego, wykaszania i wypasu traw oraz pojenia zwierząt gospodarskich ze zbiorników o otwartym lustrze wody typu stawy, sadzawki itp.

Na granicy lasu objętego zakazem wstępu a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną przez nadleśnictwo wywieszone tablice ostrzegawcze.

Fot. https://www.facebook.com/nadlesnictwowielun/photos/pcb.2317738751834187/2317734741834588/?type=3&theater

#zakazwstepudolasu W związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi, w najbliższych dniach planowane jest wykonanie…

Opublikowany przez Nadleśnictwo Wieluń, Lasy Państwowe Poniedziałek, 20 maja 2019

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: