Bezpłatne spotkanie dla mieszkańców gminy i miasta Działoszyn. Temat rozmów to możliwości skorzystania z Funduszy Europejskich

239
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza mieszkańców miasta i gminy Działoszyn do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich pt. „Forum Środków Unijnych”. Spotkanie odbędzie się w dniu 22.05.2019r w godzinach od 10:00 -12:30 w „Kinie za Rogiem” znajdującym się przy ul. Narutowicza 26A w Działoszynie.

Program Spotkania :

  1. Rejestracja uczestników.
  2. Omówienie bezpośrednich form wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020m.in. Z zakresu Termomodernizacji budynków, niskoemisyjnego transportu miejskiego, ochrony środowiska (gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem), OZE (odnawialne źródła energii), wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, kształcenia zawodowego i edukacji biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).
  3. Poruszenie kwestii źródeł informacji uczestników o Funduszach Europejskich.
  4. Indywidualne konsultacje.
Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: