Wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Siemkowice

259
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1 ust. 2a pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1454; zm.: poz.1629) stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęta Uchwałą Nr IV/29/19 Rady Gminy Siemkowice z dnia 21 stycznia 2019 r. od miesiąca marca 2019r. wynosi:

  • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 11,50 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
  • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 23,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: