Rząśnia: Trwa nabór wniosków na instalację fotowoltaiczną z możliwością dofinansowania

110
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Gmina Rząśnia przystąpiła do naboru wniosków na montaż odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) przez mieszkańców w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy.

1. Dofinansowanie.
Dofinansowanie udzielane jest w przypadku ogniw fotowoltaicznych maksymalnie o mocy do 4 kW – 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż:
a) 18.000,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 4.600,00 zł brutto na 1 kW – w przypadku montażu instalacji na budynku mieszkalnym,
b) 20.000,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 5.200,00 zł brutto na 1 kW – w przypadku montażu instalacji na budynku gospodarczym lub na gruncie.
Niższa kwota dotacji w przypadku montażu instalacji na budynku mieszkalnym spowodowana jest niższą stawką podatku VAT, która wynosi 8% a nie 23% jak to ma miejsce przy montażu na budynku gospodarczym czy gruncie.

2. Złożenie i rozpatrywanie wniosków.
Wnioski złożone:
1) w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem;
2) bez wymaganych załączników;
3) złożone na niewłaściwym formularzu;
4) podpisane przez podmiot nieuprawniony
– zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.
W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca wzywany będzie do ich uzupełnienia. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu. Uzupełnienie może być dokonane tylko jeden raz.

W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków w budżecie Gminy Rząśnia na dany rok.

3. Informacja o naborze wniosków.
Informujemy, że aktualne i zgodne ze wzorem wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie będzie można składać od 21 maja 2019 roku (wtorek) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna, we wtorki, środy i czwartki, w godzinach pracy Urzędu.

Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.

Wnioski będą dostępne od dnia 9 maja 2019 roku
– do pobrania w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna,
oraz na stronie internetowej pod linkiem: rzasnia.pl/ekologicznie.

Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć:
– dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,
– aktualny wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące),
– umowę z Wykonawcą/Instalatorem wraz z załącznikami,
– arkusz ustaleń montażowych wraz z dokumentacją fotograficzną miejsc montażu,
– kosztorys ofertowy,
– karty katalogowe urządzeń.

Treść regulaminu oraz wniosków, a także więcej niezbędnych informacji dotyczących wniosków dostępne są na stronie: rzasnia.pl/nabor-wnioskow-na-instalacje-ogniw-fotowoltaicznych-2019/?fbclid=IwAR1d1Btj5g98JHm0aiknOlHB6WTt9wCb1PncFOtKb3VL-9W5wG9e4yFPLv4

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: