Kiełczygłów: Zwołanie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

224

Na 10 maja 2019 roku na godzinę 12:30 zostało zwołane posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Odbędzie się ono w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kiełczygłowie z proponowanym porządkiem:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia oraz protokołu.
  3. Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora szkoły podstawowej w Kiełczygłowie – kontynuacja sprawy z poprzednich posiedzeń Komisji.
  4. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
  5. Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.

Dyskusja jest przewidziana przy każdym punkcie porządku posiedzenia.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: