Internetowe konto pacjenta. Sprawdź swoje dane medyczne nie wychodząc z domu

323
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Przyjęta przez Radę Ministrów nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadziła przepisy regulujące dostęp do informacji dotyczących pacjenta za pośrednictwem jednego, wiodącego, kanału dostępu, którym jest Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępniło go obywatelom w maju 2018.

Internetowe Konto Pacjenta to internetowa aplikacja, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób obywatele mogą odnaleźć informację o swoich danych medycznych. Aplikacja wciąż jest w trakcie rozwoju, ale już teraz dzięki niej można odebrać i zrealizować e-receptę, a następnie między innymi dokonać weryfikacji historii zrealizowanych recept mając tym samym dostęp do dawkowania jakie zalecił lekarz, informacji o wysokości kwot podlegających refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych, historii swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia, a w przypadku rodziców również do analogicznych informacji dla swoich dzieci.

W celu uzyskania dostępu do Internetowego Konta Pacjenta należy:
1. Założyć Profil Zaufany – jeżeli jeszcze go nie posiadamy.
2. Zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta za pomocą Profilu Zaufanego, (link: https://www.pacjent.gov.pl/).

Celem wdrażanych rozwiązań jest przede wszystkim ułatwienie pacjentom dostępu do historii i przebiegu ich leczenia, uproszczenie procesu uzyskiwania informacji oraz ograniczenie biurokracji z tym związanej. Dzięki Internetowemu Kontu Pacjenta, rozproszone dotychczas dane medyczne, będą dostępne w jednym miejscu.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: