Informacja dla osób planujących demontaż wyrobów azbestowych (eternitu) z pokryć dachowych

272
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Każdy właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości planujący demontaż wyrobów azbestowych /eternitu/ z pokrycia dachowego, ma obowiązek zgłosić prace polegające na usuwaniu lub zabezpieczeniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej – tj. do Starostwa Powiatowego w Pajęcznie, Wydział Architektury i Budownictwa przy ul. 1-go Maja 13/15.

W przypadku prac polegających na wymianie pokrycia dachowego, zgłoszenia trzeba dokonać na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.

Odpady azbestowe po ich usunięciu stają się odpadami niebezpiecznymi, które winny być unieszkodliwione na wyznaczonych składowiskach odpadów.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: