VIII sesja Rady Gminy Sulmierzyce. Porządek obrad

127
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

18 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy (pokój nr 10) odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Sulmierzyce.

Porządek obrad jest następujący:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Sulmierzyce.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych: Kuźnica, Eligiów.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce na rok 2019”.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2019- 2030.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2019 rok.
 9. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej z wykorzystania dotacji przekazanej klubom sportowym działającym na terenie gminy Sulmierzyce za 2018 rok.
 10. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej z wykorzystania dotacji przekazanej stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Sulmierzyce za 2018 rok.
 11. Zajęcie stanowiska w sprawie przyjętego i wykonanego systemu odprowadzenia wód odpadowych z terenu targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w gminie Sulmierzyce – dotyczy roszczeń wykonawcy.
 12. Sprawozdanie z wykonania uchwał z VII sesji Rady Gminy.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie posiedzenia.
Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: