Sterylizacja oraz kastracja psów i kotów. Jak otrzymać dofinansowanie?

342
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Zgodnie z § 10 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce na rok 2019 podjętego Uchwałą Nr VI/43/19 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 5 marca 2019 r. mogą otrzymać dofinansowanie do zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt.

Jak uzyskać dofinansowanie?

  1. Właściciel lub opiekun musi dokonać pisemnie zgłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy w Sulmierzycach pokój nr 21 i 15.
  2. Urząd Gminy pisemnie poinformuje właścicieli zwierząt o przyznanym dofinansowaniu oraz dokona skierowania na zabieg sterylizacji lub kastracji wskazując lekarza weterynarii, który taki zabieg przeprowadzi.
  3. Właściciel lub opiekun indywidualnie umówi się z lekarzem weterynarii na termin wykonania zabiegu, w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania pisma o przyznanym dofinansowaniu. W/w dokument należy okazać lekarzowi.
  4. W ramach programu właściciel lub opiekun może zgłosić do sterylizacji i kastracji jedno zwierzę z nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Sulmierzyce,
    na której on zamieszkuje.
  5. Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu:
  • zabieg sterylizacji: 80 złotych
  • zabieg kastracji: 30 złotych

Pozostałe 50 % kosztów sterylizacji lub kastracji zwierząt pokrywa Gmina Sulmierzyce.

Wzór wniosku oraz skierowanie na zabieg sterylizacji/kastracja można pobrać TUTAJ.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: