Pajęczno: Wielkanocny konkurs plastyczny

141
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pajęcznie zaprasza do udziału w Konkursie plastycznym na najpiękniejszą kartkę wielkanocną.

Celem konkursu jest przekazywanie tradycji, prezentacja twórczości dzieci i młodzieży ukazującą radość i nastrój Świąt Wielkanocnych. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzież z gimnazjum na terenie gminy Pajęczno.

Każda klasa (grupa) biorąca udział w konkursie może zgłosić nie więcej niż 5 prac. Prace konkursowe należy podpisać i dostarczyć do MGOKiS przy ul. Wiśniowej do 19 kwietnia 2019 r. Opis pracy powinien zawierać imię i nazwisko, wiek wykonawcy oraz adres szkoły i nazwisko opiekuna.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole, szkoła podstawowa I-IV, V-VII (+gimnazjum).

O pełnym werdykcie Jury oraz terminie wręczenia nagród Organizator powiadomi placówki szkolne oraz opiekunów. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu i podziału nagród.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: