Zakończono formalną ocenę wniosków „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Pajęczno”

135
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Wniosek złożony przez Gminę Pajęczno w ramach naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17 dotyczący wykorzystania OZE pod nazwą: „Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno”, został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej i przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów.

Pozytywnie oceniony wniosek Gminy dotyczy dofinansowania zakupu i montażu między innymi: kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę.
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w maju 2019 roku.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: