Program dla niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd” 2019 Moduł II – finansowany przez PFRON

145
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Realizatorem programu jest samorząd powiatowy. Wnioski można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie, są również dostępne w zakładce „Aktywny Samorząd”.

W m-cu marcu będą przyjmowane wnioski w Module II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie :

dla modułu II

– w terminie od 04 marca 2019r. do 30 marca 2019r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019 )

– do 10 października 2019r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która w przypadku Modułu II – jest osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pobierającą naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, lub prowadzącą przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony:

w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym,

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

– w modułach II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu oraz przerwa w nauce

Szczegółowych informacji o programie udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Pajęcznie, ul. 1 Maja 13/15, tel. 34 311 10 56, lub 34 311 10 36 www.pajeczno.pcpr.pl – zakładka Aktywny Samorząd. W zakładce umieszczone są wzory wniosków do pobrania.

Wzory wniosków i dokumentów do pobrania pogrupowano zgodnie z obszarami programu. W poszczególnych obszarach jest wzór wniosku dla osoby dorosłej oraz wersja dla rodzica lub prawnego opiekuna.

W celu złożenia wniosku prosimy o kontakt z PCPR.

Wnioski oraz pozostałe dokumenty należy wypełniać uważnie i dokładnie, ponieważ są one dość skomplikowane zalecamy kontakt z pracownikiem PCPR.

Źródło: pajeczno.pcpr.pl/aktywny_samorzad/989,program_8222aktywny_samorzad8221__2019_modul_ii___finansowany_przez_pfron.html

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: