Informacja dot. otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

331
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bogumiłowicach (działający przy Oczyszczalni Ścieków) otwarty jest w poniższych dniach:

  • środa 7:00 – 15:00
  • sobota 8:00 – 13:00

PSZOK odbiera następujące rodzaje odpadów:

  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe powstałe z remontów budynków mieszkalnych, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano-architektonicznych,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • przeterminowane leki,
  • chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje opałowe),
  • odpady wielkogabarytowe i zużyte opony.
Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: