XVII FESTIWAL WOKALNY „WARTA-SONG” – zapisy już ruszyły

133
Fot. www.mgdkdzialoszyn.pl/

Poniżej przedstawiamy regulamin

I. Organizatorzy
– Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn
– Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie

II. Honorowy patron festiwalu:
– Cementownia „ Warta” S.A. w Trębaczewie

III. Sponsorzy festiwalu
– Cementownia „ Warta” S.A. w Trębaczewie
– Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn
– Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie

IV. Cele imprezy

1. Prezentacja i konfrontacja dorobku artystycznego solistów.
2. Promowanie laureatów konkursu.
3. Konfrontacja umiejętności i dorobku artystycznego instruktorów muzycznych
i nauczycieli muzyki.

V. Termin, miejsce i charakter Festiwalu

Festiwal odbędzie się w dniu 6.04.2019 (sobota) godz. 16. 00
w sali widowiskowej MGDK w Działoszynie ul. Narutowicza 26 A.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń zostaną przeprowadzone eliminacje wstępne. O eliminacjach uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
Festiwal jest imprezą o charakterze regionalnym.

VI. Uczestnicy

1. Wyłącznie soliści typowani przez: szkoły, domy, ośrodki i kluby kultury oraz
inne placówki.
2. Uczestnicy podzieleni będą na następujące grupy wiekowe:
a) 10 – 13 lat klasy IV – VI szkoła podstawowa
b) 14 – 16 lat klasa VII – VIII szkoła podstawowa i klasa III gimnazja
c) 17 – 21 lat
W festiwalu nie mogą brać udziału laureaci poprzedniej edycji z 2018 r.
(Grand Prix, I miejsca)

VII. Główne zasady uczestnictwa

1. Podczas finału każdy wykonawca prezentuje 1 polską piosenkę.
2. Dopuszcza się dowolny rodzaj i styl muzyki (za wyjątkiem disco polo).
3. Repertuar nie może być zmieniany w trakcie trwania imprezy.
4. Uczestnicy zapewniają sobie własny akompaniament :
– zarejestrowany na płycie CD
– dopuszcza się akompaniament 1 osobowy np. pianino, gitara, skrzypce,
akordeon, flet, soliście nie może akompaniować sekcja rytmiczna

VIII. Ocena i nagrody

Jury oceniające solistów, będzie brało pod uwagę następujące kryteria: warsztat wokalny, interpretację piosenek, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny.
W wyniku oceny jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej grupie wiekowej oraz nagrodę Grand – Prix Festiwalu.
Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

IX . Przepisy ogólne

1. Uczestnicy zakwalifikowani do finału wnoszą akredytację w wysokości
30 zł od osoby (płatne w dniu festiwalu).
2. Uczestnicy, instruktorzy oraz osoby towarzyszące przybywają na koszt własny
lub instytucji delegującej.
3. Organizator zapewnia nagłośnienie. Nie zapewniamy sprzętu nagłaśniającego
dla instrumentów akompaniujących soliście.
4. Niespełnienie warunków Regulaminu eliminuje uczestnika z Festiwalu.
5. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu
z jury.
6. Wszyscy uczestnicy zgłaszają się minimum pół godziny przed rozpoczęciem
Festiwalu.
7. Termin nadsyłania zgłoszeń – 21 marca 2019 r. na adres:

MIEJSKO-GMINNY DOM KULTURY
ul. Narutowicza 26 A
98 – 355 Działoszyn
tel. 0 (43) 84 13 541 e-mail : julita@mgdkdzialoszyn.pl tel. 530 712 199

Iwona Mordalska – dyrektor MGDK
Julita Bociąga – kierownik działu

REGULAMIN oraz KARTA ZGŁOSZENIA dostępne są tutaj: www.mgdkdzialoszyn.pl/plakaty/2019/REGULAMIN-Warta-Song.pdf

Źródło: www.mgdkdzialoszyn.pl

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: