“OZE – szansa na innowacyjne rolnictwo” – szkolenie dla rolników

133
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

20 marca 2019 roku Oddział Terenowy KOWR w Łodzi przeprowadzi szkolenie dedykowane rolnikom, mieszkańcom terenów wiejskich oraz firmom z branży rolno-spożywczej pt. “OZE – szansa na innowacyjne rolnictwo”, które zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szkolenie jest ukierunkowane na promocję wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie oraz rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania lokalnie dostępnych źródeł energii.

Najważniejsze tematy szkolenia:

 • uwarunkowania i koszty pozyskania energii z OZE,
 • praktyczne doświadczenia z eksploatacji instalacji OZE:
 • biogazownie rolnicze,
 • małe elektrownie wodne,
 • instalacje fotowoltaiczne,
 • kotły na biomasę (pellet),
 • finansowe wsparcie operacyjne:
 • prosument,
 • taryfy gwarantowane (systemy FIT/FIP),
 • aukcje,
 • wsparcie inwestycyjne z zakresu OZE.

Szkolenie odbędzie się 20 marca 2019 r. od godz. 9:00 w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach przy ul. Nowości 32.

Chęć udziału w szkoleniu można zgłosić pod numerem telefonu do 12 marca 2019 do godz. 15:30 (ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń): 42 636 – 53 – 26 wew. 3 lub 608 – 704 – 277.

kowr.gov.pl

Agenda szkolenia

Źródło: www.kowr.gov.pl

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: