Sulmierzyce: Zaproszenie na posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji

28
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

18 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulmierzycach (sala Nr 10) odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji.

Zaproponowany porządek posiedzenia wygląda następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Odczytanie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie protestu wyborczego przeciw ważności wyborów sołtysa sołectwa Kuźnica.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: