Nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności

173
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) jest cyklem szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy m.in. przyglądają się pracy lokalnych władz i działają na rzeczy zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Uczestnicy i uczestniczki cyklu szkoleń spotkają się na pięciu weekendowych zjazdach, w czasie których będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji publicznej, a także dowiedzieć się, jak planować działania skierowane do mieszkańców i kampanie na rzecz zmiany.

W szkoleniach może brać udział każda osoba, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, jeśli tylko aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności i chciałby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Żeby decydować o tym, co się dzieje w gminie, nie trzeba być politykiem, wystarczy być świadomym obywatelem

Co oferuje Szkoła Inicjatyw Strażniczych?

  • 5 szkoleń z zakresu praw człowieka, wolności słowa, prawa do informacji, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców, wystąpień publicznych.
  • Kontakt z osobami z całej Polski, które prowadzą podobne działania.
  • Wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych działaniach (również po zakończeniu szkoły).
  • Pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu.

Szkolenia odbędą się w okolicach Warszawy (dojazd komunikacją), na pierwsze zapraszamy już 29 marca 2019 r. Ważne jest zapoznanie się z terminami całego cyklu – warunkiem uczestnictwa w SIS jest obecność na wszystkich szkoleniach. Na zgłoszenia oraganizatorzy oczekują do  10 marca 2019 roku. Więcej szczegółów oraz ankieta zgłoszeniowa pod adresem: www.siecobywatelska.pl/sis

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: