Sulmierzyce: Informacja do właścicieli zwierząt, oraz osób zgłaszających konieczność ich odłowienia

187
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Urząd Gminy w Sulmierzycach ponownie zaapelował do mieszkańców gminy o zwrócenie uwagi na problem wałęsających się zwierząt, prosząc właścicieli psów o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem przez psy i bezwzględne utrzymywanie zwierząt na terenie swojej posesji.

Informację o wałęsających się samowolnie psach należy zgłaszać:

  • W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić bezzwłocznie na Policję, która ma prawo nałożyć wówczas mandat na nieodpowiedzialnego właściciela. Warto przypomnieć, że zgodnie z Kodeksem Wykroczeń „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”. W sytuacji kiedy naszego pupila nie ma w domu kilka dni, należy to bezzwłocznie zgłosić do Urzędu Gminy.
  • Gdy mamy faktyczne podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie wówczas należy zgłoszenia kierować telefonicznie lub osobiście do Urzędu Gminy w Sulmierzycach. Jeśli okaże się, iż zgłoszony i zabrany pies miał właściciela, zostanie on obciążony kosztami odbioru i utrzymania go w schronisku.
Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: