Strzelce Wielkie: Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

41
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Od 29 stycznia trwa nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a od 06 lutego rusza nabór do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie.

O przyjęciu do danego przedszkola w pierwszej kolejności decydują kryteria określone w art. 131 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.):

  • Wielodzietność rodziny kandydata;
  • Niepełnosprawność kandydata;
  • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzelce Wielkie: www.strzelce-wielkie.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=25&artykul=756&akcja=artykul&fbclid=IwAR03fqbROT_ClVIL-5mkgACUwWs8ROV_V10BhGcc0ldu1_62Q68fV7qQB24

 

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: