Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pajęcznie dot. rozliczenia rocznego za 2018 rok przez podatników osiągających przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych

1424
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pajęcznie dot. rozliczenia rocznego za 2018 rok przez podatników osiągających przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

1. Dla podatników opodatkowanych w 2018 roku podatkiem dochodowym od osób fizycznych i rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38 (tj. osoby osiągające dochody ze stosunku pracy, emerytur/rent krajowych, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy akwizycyjnej, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i innych oraz osoby osiągające przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych) Ministerstwo Finansów przygotowało usługę Twój e-PIT. Rozliczenia roczne zostaną automatycznie i bezpłatnie przygotowane przez system na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową. Będzie je można sprawdzić od 15 lutego do 30 kwietnia 2019r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów pod adresem podatki.gov.pl.

Udostępnione zeznanie można:

  • zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
  • zmodyfikować i zaakceptować,
  • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie,
  • pozostawić bez zmian – w dniu 30 kwietnia 2019 zostanie ono automatycznie zaakceptowane.

2. Terminy do złożenia zeznań za rok 2018: – PIT-37 i PIT-38 od dnia 15 lutego do 30 kwietnia 2019r. – PIT-36, PIT36L i PIT-39 od dnia 1 stycznia do 30 kwietnia 2019r.

3. Płatnicy, tj. pracodawcy oraz inne organy, są obowiązani przekazać podatnikowi informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy lub roczne obliczenie podatku za 2018 rok (PIT-11, PIT-8C, PIT-R) w terminie do dnia 28 lutego 2019r.

4. Terminy zwrotu nadpłaty z zeznań podatkowych za rok 2018: – 45 DNI z zeznania złożonego ELEKTRONICZNIE, – 3 MIESIĄCE z zeznania złożonego w formie PAPIEROWEJ.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: